A Deep Side Production

presented by Sonny Vargas and Miss Cool Cat

The 2nd Annual International

Prague Burlesque Festival

March 9th & 10th, 2018, ROYAL, Prague, Czech Republic

Burlesque Jewels in the Golden City

We’re an inspiring festival of variety arts and burlesque, that will take place in the Golden City of Prague 2018. A 100 years earlier, Prague used to be one of the richest and most cultural places in Europe, with the biggest film studios at the time, even topping Hollywood. The peak of this era also emerged vaudeville, cabaret and of course burlesque. Later, after years of suffering several occupations and political suppression, the Velvet Revolution brought attention back to Prague again. Sonny Vargas and Miss Cool Cat, are the producers of a non-competing burlesque happening, which will connect open minded individuals with respect to gender equality.

//

Druhý mezinárodní ročník

Prague Burlesque Festival

9. - 10. Březen, 2018, ROYAL, Praha, Česká republika

Burleskní klenoty ve zlatém městě

Jsme inspirativním festivalem varietního umění a burlesky, který se bude konat ve zlaté Praze v roce 2018. Před 100 lety patřila Praha k nejbohatším a nejkulturnějším městům v Evropě, měla největší filmové ateliéry dosahujících kvalit Hollywoodu, vrcholnou éru slavil vaudeville, kabaret a samozřejmě i burleska. Díky válečné okupaci a období politické restrikce na sebe Praha v tomto oboru poutá znovu pozornost až dlouho po sametové revoluci. Sonny Vargas a Miss Cool Cat se rozhodli uspořádat nesoutěžní burleskní událost, která propojí nezaujaté, svobodomyslné jedince respektující rovnost pohlaví.

Last Year´s Festival

Application

Fill the form!

1. Pay the application here through Paypal -
2. Fill out the application HERE- APPLICATION!

3. Done!

Contact

Just ask away!

Contact Details

Partners

partners